MARION STEIN, PROGRAMMADIRECTEUR GGD HAAGLANDEN EN ICT EN ZORG BIJ GEMEENTE DEN HAAG, DIENST OCW

“Eelko bezit het talent om de wereld vanuit verschillend perspectief te zien en ziet altijd meer mogelijkheden dan anderen. Hij is een bilaterale denker en ontzettend creatief en hij weet dat ook om te zetten. Hij helpt je écht om op een volstrekt andere manier te kijken, om opnieuw en ineens, andere kleuren en kansen te zien. En heel belangrijk: hij verbindt. Het is niet zo dat hij binnenkomt, een hoop rotzooi maakt en fluitend weer wegloopt. Hij verbindt onderscheidende ideeën met bestaande structuren. Stel dat je als ondernemer helemaal vastzit en er moet iets gebeuren, maar je weet niet wat? Dan moet je Eelko in een korte, intensieve periode naast je hebben om je door dat dode punt heen te trekken. Of het nu gaat om een klein team dat zijn koers wil bijstellen of een groot bedrijf waarin het helemaal anders moet: hij is nodig om die nieuwe wending te formuleren.”


“Eelko en ik sparren al zo’n tien jaar met enige regelmaat. Tijdens die gesprekken houdt hij me op de hoogte van zijn reilen en zeilen, hoe het met z’n loopbaan gaat. Ik denk met hem mee en probeer hem wat wijze raad te geven. Op zijn beurt houdt hij mij scherp. Eelko bezit een oprechte belangstelling voor de wereld om hem heen, hij vraagt door en neemt geen genoegen met halve antwoorden. Hij durft in twijfel te trekken of ingeslagen paden ook altijd de juiste zijn. Ik heb hem een aantal keren gekoppeld aan mensen uit mijn netwerk waar ik een match verwachtte. Waarom? Omdat ik geloof in wat hij kan, omdat het een onconventionele denker is met een bijzonder goed stel hersens. Hij is een macher, iemand die de dingen waarin hij gelooft ook echt kan realiseren.”

HUGO VAN BERGEN – HOOFD COMMUNICATIE - KONINKLIJKE NEDERLANDSE ACADEMIE VAN WETENSCHAPPEN (KNAW)


SANDER MERCX – CONCEPTUEEL VISUALISER

Ik heb hem hoog zitten, professor Eelko. Deze man verrast en verbaast me elke keer. Eelko zet geen ideetjes neer, nee. Hij kijkt echt naar een idee én naar wat het precies doet met de omgeving, klanten en een bedrijf. Hij gaat daar heel ver in. Ondertussen schakelt en schuift hij voortdurend, verzet de pionnen op zijn spelbord, totdat er uiteindelijk een heel krachtig concept ontstaat. Ik heb tijdens een brainstormsessie en ideation gezien waartoe hij in staat is en was vooral onder de indruk van wat hij tastbaar maakt voor zijn klant, voor de groep en zichzelf. Hij weet van een broeikas van ideeën de vertaling te maken naar concreet resultaat en gaat daarin tot het uiterste. Ik durf te wedden dat als een bedrijf aan de slag gaat met zijn product dit tot vernieuwing leidt. Eelko geeft bedrijven de mogelijkheden om verder te groeien of steviger op het fundament te staan. Hij is de aanzet tot verandering en een goede peer met het hart op de juiste plek.”


MARIA STERNHEIM – MANAGER FINANCIAL SERVICES ROYAL FLORAHOLLAND

“Eelko heeft me bij Royal FloraHolland geholpen met het zoeken naar potentiële nieuwe proposities op het gebied van de financiële dienstverlening die wij bieden in de sierteeltsector. Samenwerken met hem kan soms een beetje pijn doen. Hij stelde me geregeld vragen waardoor ik met buikpijn naar huis ging. Met het gevoel van: shit, ik heb hier iets nog niet helemaal te pakken. Als je daardoorheen durft te gaan met elkaar en dat bespreekbaar maakt, ga je wel een stukje dieper of verder dan je normaliter zou doen. Met Eelko kan dat, hij is heel erg van de verbinding. Hij zet zich voor de volle honderd procent (en een beetje meer) in om aan de klantvraag te voldoen en is gewoon een heel goeie sparringpartner op strategisch gebied.”


SOESJA VAN WIJGERDEN - STRATEGIC PRODUC-ER EELKO.COM & OPRICHTER DINC.NU

 “Eelko ziet mijn meerwaarde. Niet alleen die van mij trouwens, maar ook die van anderen met wie hij werkt, van een copywriter of van medewerkers binnen een bedrijf. Knap vind ik dat voor iemand die zodanig zelfverzekerd in zijn rol staat – dat hij dan toch anderen kan toelaten. Zo ontwikkelt hij een team dat in zijn kracht werkt. Dat werkt voor mij heel motiverend en geeft een project focus en resultaat. Onze samenwerking werkte heel fijn, we vullen elkaar gewoon goed aan en als opdrachtgever geeft hij veel vrijheid en vertrouwen. Het voelde veel meer als een samenwerking tussen collega’s.”


“Eelko en ik hebben een gave viral voor Bacardi opgezet in de tijd dat Hyves het grootste sociale medium was en Facebook nog niet bestond. Een Hyves-gebruiker kon iemand middels een gepersonaliseerde film uitnodigen om via gereduceerd tarief een mojito te drinken in een echt café. Zoiets was toen niet eerder gedaan, het werd een succes. Dat radicale component, de koppeling tussen sociale media en de echte wereld, zou zomaar eens uit Eelko's hoge hoed kunnen komen. Hij is in staat op een heel abstract en toch concreet niveau na te denken. Hij begrijpt goed hoe de politieke stroom in een bedrijf in elkaar steekt en maakt makkelijk contact en connectie. Dat maakt dat hij problematiek snel achterhaalt. Heel belangrijk, het idee bedenken is niet de uitdaging in ons vak, ideeën door de machinerie van een bedrijf krijgen, is dat wel.

Hoewel hij ook best eigenwijs kan zijn en vasthoudt aan zijn mening, denk ik dat je een sociale, radicale innovator in huis haalt met oog voor wat er in een bedrijf speelt.”

PIETER WALLER, EIGENAAR VAN UX MADE, CONSULTANCYBUREAU IN AMSTERDAM, VAKBROEDER EN VRIENDCEES HOEKSTRA – PROGRAMME DIRECTOR STRATEGY FH2020 'CONSUMER' BIJ FLORAHOLLAND

De gemiddelde consumptie van bloemen en planten in Europa daalt en dat is een uitdaging voor FloraHolland. Eelko hielp ons nieuwe kansrichtingen vinden. Tijdens de inspiratiesessie Outside In namen we met vijftien mensen uit zijn netwerk, van datasecurity-expert tot schaapsherder, een dag lang de wereld van bloemen en planten onder de loep met de blik van buiten. Het resultaat? Een verscheidenheid aan nieuwe richtingen, waarvan we er drie als meest waardevol labelden en eentje meteen hebben opgepakt. Op basis van wat ik hem tijdens de sessie zag doen en de bruikbare resultaten van zijn acties, heb ik hem gevraagd ons te ondersteunen bij het aanbrengen van meer structuur in ons visiedocument en de jaarplannen. Eelko kan namelijk als geen ander dingen uiteenrafelen. iets wat misschien simpel lijkt, houdt hij nog eens even met een aantal verdiepende vragen nader tegen het licht. Daardoor komt hij toch, opnieuw en anders, dichter bij de kern. Zijn creativiteit en strategische inslag maken zaken scherper.”


“Eelko en ik hebben recent samengewerkt tijdens zijn opdracht voor bloemenveiling FloraHolland. Hij heeft handen en voeten gegeven aan een nieuwe strategie en het meerjarenplan. Waar hij de strategische kant en het creatieve domein voor zijn rekening nam, deed ik dat met de cijfermatige onderbouwing, het analyseren van databronnen en geldstromen.

Ik heb het samenwerken aan deze klus als heel prettig ervaren. Wat ik ongelooflijk knap vind, is dat bij hem het menselijke aspect naadloos overvloeit in het zakelijke, en andersom. Daarnaast krijgt Eelko het voor elkaar om een bepaalde vibe te creëren, een soort energie. Zelfs in situaties waarbij mensen onder druk staan. Hij schept de optimale sfeer om resultaat te boeken. Hij is een extreme verbinder in een hoogwaardig segment. Hij voegt de juiste mensen samen en tilt projecten zo naar een hoger niveau. En nog een laatste en misschien wel het belangrijkste punt: als Eelko over zaken nadenkt, levert dat áltijd iets extra’s op, een kleurrijker beeld dan wanneer jij en ik naar diezelfde dingen kijken.”

MICHIEL VAN ANDEL – CONSULTANT OPERATIONELE PROCESVERBETERING


WILLEM VAN DER VALK, SENIOR MANAGER CYBER RISK SERVICES BIJ DELOITTE

“Eelko hielp bij het maken van het raamwerk en de randvoorwaarden voor de strategie van een nieuw op te richten cybersecurityteam binnen Deloitte. Samen ontwikkelden we vier denkrichtingen waarmee mijn team zelf met de invulling van de strategie aan de slag kon. Één van zijn kernkwaliteiten? Het stellen van scherpe vragen om direct tot de kern te komen. Hij kruipt in je huid om te begrijpen wat jij doet. Als je als bedrijf of afdeling wilt veranderen of vernieuwen, bel je Eelko. Hij kan als geen ander een probleem doorgronden, werkelijke behoeftes bloot leggen, richting geven aan de uitwerking van doelstelling of strategie en dit toe passen op de bestaande processen binnen een bedrijf. Daarnaast vind ik hem een geweldige sparringpartner en enorm loyaal. Het is niet zo dat hij een opdracht doet en direct weer weg is. Je krijgt Eelko helemaal of niet.”


“Als ik één woord moet gebruiken om Eelko te omschrijven, dan is dat bevlogen. Hij is leergierig en bezit een aanstekelijk enthousiasme. Tel daar zijn kennis van marketing en zijn creativiteit bij op en je hebt zijn meerwaarde omschreven.

Naast dat we regelmatig sparren, hebben we ook samen de training ‘Effectief luisteren’ ontwikkeld voor en gegeven aan communicatieadviseurs van goede doelen. Een uitdagende, maar succesvolle klus. Ik heb die dag met name inhoudelijk zaken aangekaart, Eelko diende als inspirator. Hij is heel sterk in het contact met mensen en het bewaken van processen en zoekt daarin de scherpe kantjes op. Als de situatie erom vraagt flexibel te zijn, zet hij zo een paar stappen opzij of gooit zelfs het proces om. Mooi om te zien hoe hij dat doet, het inspireert me. Hij kan een ander onverwacht en op een leuke manier van kennis en informatie voorzien.”

SANDER KLUITERS – SENIOR STRATEGY CONSULTANT BIJ MOTIVACTION


“Als je merk vastloopt en je moet nadenken over de positionering van je bedrijf, bel dan Eelko. Dáár zit zijn onderscheidend vermogen. Management kan heel erg blijven hangen in theorieën, maar dat is bij hem juist níet het geval. Toen Eelko bij KPN de herpositionering van het merk Hi op zich nam en ik als CEO hieraan leidinggaf, zag ik hoe hij structuur en theorie naadloos laat overgaan in een pragmatische aanpak. Getting things done, het is een van zijn merkwaardes. Hij komt tot die toegevoegde waarde, het uiteindelijke resultaat. Niets zo erg als een dag lang nadenken over je merk of bedrijf en de deur uit lopen en niets in handen hebben waarmee je verder kunt. Dat is bij Eelko absoluut niet zo. Hij geeft je echt iets mee waardoor je weer een paar stappen vooruit kunt zetten.”

MARION KOOPMAN - CEO Greenhouse group


“Ik heb Eelko nu twee keer meegemaakt als facilitator van een groepsproces, waaronder een aantal sessies met meerdere mensen. Zulke bijeenkomsten zijn vaak super intensief, het vergt best veel van iedereen. En juist dan is een type als Eelko, enthousiast en in staat om mensen op zo’n moment eventjes op te zwepen en de energie te laten stromen, heel welkom. Hoewel zijn aanpak van de mijne verschilt – mijn focus ligt op een punt en daar ga ik met een rechte weg naartoe en hij ziet juist veel verschillende aanvliegroutes – brengt dat hem uiteindelijk wel waar hij moet zijn.”

 

SUZANNE MORTON-TAYLOR – Relatiemanager Nalatenschappen Nederlandse Hartstichting


“Het ondernemerschap heeft altijd een belangrijke plek in onze vriendschap ingenomen. Samen ideeën bedenken, brainstormen en sparren, is wat Eelko en ik goed kunnen. In onze middelbareschooltijd hadden we al handeltjes en organiseerden we schoolfeesten. Maar ook daarna, ik werkte inmiddels bij Bain & Company en hij bij Bacardi en KPN, zijn we blijven sparren over strategische vraagstukken. We denken hetzelfde, maar waar ik meer richting conclusies denk, zet hij een stap terug en vraagt: wat doe je precies? Eelko is een heel strategisch denker en in staat om een concept of communicatie naar een niveau hoger te trekken. Wie behoefte heeft aan een nieuwe denkwijze moet hem open naar het businessmodel laten kijken. Dan krijg je gegarandeerd nieuwe richtingen.”

WOUTER DURVILLE - Co founder van Sukhi


“Als je je met creativiteit wilt laten uitdagen, wanneer het gaat om anders denken, anders doen, dán is het interessant om Eelko aan boord te halen. Zijn belofte voor bedrijven heeft alles te maken met anders denken vanuit je bestaande businessmodel, met andere aanvliegroutes, waarbij je gegarandeerd wordt geprikkeld. Eelko heeft een sterk uitgesproken karakter, dat maakt hem uniek. Hij weet wat hij wil bereiken en laat zich niet door een heersende cultuur of verwachting van zijn pad afbrengen, ook niet door grote politieke bewegingen. Eigenlijk is Eelko een soort positieve dissident, zal ik maar zeggen. Hij is bereid om tegen de stroom in te gaan als hij ergens in gelooft.

HUGO SUIDMAN -‎Founding partner Orangenkraft


LEO NEDERLOF – voormalig Senior Program Officer bij Philips Research

“Eelko deed zijn afstudeeronderzoek in 2006 bij het Research Program Office van Philips Research, die het complete researchprogramma van Philips wereldwijd coördineerde. Zijn onderzoek richtte zich op het ontwikkelen van een tool om verschillende voorstellen met elkaar te kunnen vergelijken op mogelijke opbrengsten en op die manier goed onderbouwde prioriteiten te kunnen stellen.. Het werd een mooi bruikbaar stuk gereedschap. Wat ik enorm waardeerde: hij was voor de duvel niet bang. Of het nou een chief executive officer was of niet, hij kwam er binnen. Hij trok eropuit en schakelde niet bij de eerste de beste hobbel in de achteruit.”


Eelko heeft een jaar in mijn team gewerkt als propositiemarketeer, voordat hij naar het marketing excellence team ging. Zijn waarde? Hij kijkt vanuit een ander perspectief naar een probleem en maakt de vertaalslag naar een toepasbaar concept. Als Eelko doet wat in zijn straatje past, denk aan een bedrijf dat zijn strategie wil vernieuwen en door nieuwe ideeën losgeweekt wil worden van oude werkwijzen, dan gaat hij heel dedicated aan de slag.”

GUIDO LUIJTEN – Manager Voice & Internet at KPN