Wie is Eelko?

Eelko is een industrieel engineer – mid 30 – die visueel denkt en praat. Een strateeg die een nieuwe wereld kan creëren en gedachten en dromen tot leven brengt.

Als Eelko voor u aan de slag gaat, leeft hij mee alsof het zijn eigen doel is dat hij wil halen. En zo voelt Eelko dat ook. Energiek en inspirerend gaat hij aan de slag. Legt snel verbanden, improviseert waar nodig en laat de verbeelding regelmatig zijn werk doen. We zien de stip op de horizon, maar hoe we er moeten komen? Eelko heeft altijd een idee.

Maar het moet wel kloppen. We kunnen niets zo maar voor waar aannemen. Dan is de stip snel uit beeld. Eelko kijkt breed om zich heen, en gaat net zo makkelijk de diepte in. En hij neemt u mee op zijn ontdekkingstocht, vanuit teamgeest werkend, met passie, eerlijk, sociaal.

Eelko heeft zijn sporen verdiend met uiteenlopende opdrachten en projecten voor diverse werkgevers en klanten. Kennismaken kan altijd. 


Screen Shot 2017-01-18 at 15.43.26.png

WAAROM EELKO?

 

UITGEWERKTE KANSEN

  • ONTWIKKELING VAN STRATEGISCHE OPTIES - Invalshoeken analyseren, experts interviewen & kansrichtingen formuleren

 

  • STAKEHOLDER INZICHTEN BOVEN WATER KRIJGEN - Interessante experts vinden, diepte interviews uitvoeren & belangrijkste inzichten formuleren

 

  • IDEEËN GENEREREN EN CONCEPTEN ONTWIKKELEN - Kansen spotten, creatieve oplossingen ontwikkelen & concepten in beeld brengen

 

 

Daarom Eelko

 

WORKSHOPS & SPARRING

  • STRATEGISCHE SPARRING - Sparringsgebied afbakenen, inspiratiebronnen voorbereiden & werkvorm kiezen

 

  • CO-CREATIE WORKSHOPS - Eindresultaat definiëren, op maximale creatieve output focussen & werkvorm ontwerpen

 

  • BRAINSTORMS & RADICALE CREATIVITEIT - Kernvraag formuleren, externe creatieven selecteren & brainstorm faciliteren

 

 
Screen Shot 2017-01-18 at 15.59.35.png

En hierom Eelko

 

UITROL INITIËREN

  • BRIEFING VAN EXPERTS - “Big Idea” formuleren, vorm beschrijven & specifieke details aangeven

 

  • FACILITATIE VAN INNOVATIE STRATEGIEPROCES - Projectplannen opstellen, voortgang waarborgen & stappen faciliteren

 

  • INNOVATIE DRAAGVLAK CREËREN & IMPLEMENTATIE STARTEN - Randvoorwaarden voor succes definiëren, stakeholders betrekken & effectief overdragen

 

 


Werkwijze

Geen project is hetzelfde. Eelko weet dat als geen ander. Enkele elementen zijn voor Eelko echter altijd relevant. Structuur en controle zijn cruciaal voor een goed eindresultaat. Creativiteit en flexibiliteit bepalen de route. Passie en authenticiteit houden mensen betrokken. Deze waardes komen tot hun recht in deze vier stappen van Eelko’s werkwijze:

 

 

1. KENNISMAKEN.

Het doel van de intake is het helder krijgen van jouw vraag. Wat wil je bereiken? Wat zijn de middelen? Wat zijn de kaders? Wie doen er mee?

 

2. EXPLOREREN.

We willen eerst een goed beeld krijgen van hoe wijd je dit veld kan trekken. Hoe ziet het landschap eruit? Wat zijn de obstakels? Waar liggen de kansen? Als we gaan, gaan we goed.

We verzamelen middelen. Zoals nieuwe termen, relevante experts en case studies. Hiermee gaan we goed naar de vraag kijken. Stap voor stap bouwen we met deze middelen en de vraag aan een basis oplossing.

Met de basis richting goed gedefinieerd, is het tijd om we onder de oppervlakte te kijken. Welke pijnpunten, uitdagingen en aannames liggen aan deze basis ten grondslag?

 

3. SCHRIJVEN.

We gebruiken deze verdiepte kennis voor een beknopte beschrijving van Het Verhaal. Dit bestaat uit scenario’s, richtingen, concepten, kansgebieden en thema’s. Het Verhaal geeft een helder beeld van de situatie, het doel en hoe er te komen. De presentatie over het traject is geconcentreerd en visueel. De boodschap past in een korte pitch, de bevindingen zijn goed onderbouwt en de conclusie inspireert.

 

4. VOORBEREIDEN.

Het is belangrijk om niet te eindigen met een verhaal. Er worden piketpalen geslagen, het landschap is in beeld gebracht, stip en route zijn duidelijk. Zo gaan we het doen, zo gaan we er komen: het kernconcept. Ook belangrijk is de overdracht aan het team dat de reis gaat maken. Eelko traint zo nodig de mensen. Normaal gesproken gaat hij niet mee – de organisatie moet het zelf doen - , maar hij is altijd beschikbaar om bij te springen of bij te sturen.

Met deze 4 stappen kom je waar jij wilt zijn. Eelko beheerst ze en zet ze zo in dat jij jouw doel bereikt.